Zalety dla korzystającego z leasingu

Główna zaletą leasingu jest możliwość finansowania do 100% inwestycji. Leasing umożliwia sfinansowanie ze środków obcych większej części lub nawet całości kosztów inwestycji korzystającego, stanowiąc względem tradycyjnych źródeł dodatkowe źródło finansowania. Zakres finansowania w ramach leasingu jest z reguły szerszy niż przy sprzedaży na raty lub najmie – sprzedaży. Finansowaniem mogą być objęte nawet koszty dostarczenia i zainstalowania przedmiotu leasingu. W rezultacie korzystający może zachowaną rezerwę gotówkową przeznaczyć na inne cele, na przykład na inwestycje, których nie mógłby sfinansować w drodze leasingu, ponieważ koszty korzystania z przedmiotu leasingu zostaną pokryte z bieżących przychodów, jakie ten przedmiot będzie przynosił. Uiszczanie opłat leasingowych z przychodów uzyskiwanych w wyniku korzystania z przedmiotu leasingu zabezpiecza również przed skutkami inflacji.

Główne zalety dla korzystającego:
·        Elastyczność finansowania inwestycji
·        Uniknięcie początkowych nakładów inwestycyjnych
  • Rozszerzenie możliwości kredytowych
  • Zmniejszenie całkowitych kosztów inwestycji
  • Korzyści podatkowe
  • Umożliwienie dostępu do nowych technologii

Obowiązki korzystającego z leasingu

Podstawowym obowiązkiem korzystającego jest spłata rat. Uiszczając je klient zwraca w postaci świadczenia pieniężnego wartość kredytu rzeczowego, który zaciągnął w firmie leasingowej. Wielkość tego świadczenia zależy przede wszystkim od wartości rzeczy, określonej ceną zakupu przez finansującego, która stanowi główny składnik kosztów nabycia rzeczy, od okresu, na jaki umowa leasingu została zawarta, od wysokości opłaty początkowej oraz wartości wykupu, często nazywanej wartością rezydualną. Zapłata poszczególnych rat leasingu nie stanowi samoistnych świadczeń okresowych, ponieważ wszystkie te raty składają się na określoną z góry sumę. Raty leasingu mogą być uiszczane w różnych okresach czasu, najczęściej miesięcznych. Mogą być w różnej wysokości, w zależności od wcześniejszych ustaleń. W celu utrzymania realnej wartości ekonomicznej świadczenia (tzn. dostosowanie wysokości rat leasingu do zmian siły nabywczej pieniądza), strony uzgadniają klauzule zmienności rat leasingu. Najczęściej takie uprawnienia ma finansujący i może on je stosować według dokładnie określonych warunków przez obydwie strony.

Oferty leasingu

Istota leasingu

Istotą leasingu jest możliwość udostępnienia podmiotom gospodarczym gotowych dóbr inwestycyjnych, maszyn, urządzeń technologicznych, środków transportowych bez wykładania od razu własnego kapitału. Obecnie popularność leasingu znaczenie wzrosła zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym. Świadczy o tym szybki rozwój firm leasingowych oraz angażowanie się banków i innych instytucji finansowych w działalność leasingową. Z drugiej strony, firmy coraz częściej poszukują niekonwencjonalnych sposobów pozyskiwania kapitału oraz optymalizowania ryzyka, sięgając coraz częściej do leasingu jako dodatkowego sposobu zdobywania środków. Dlatego podmioty gospodarcze nie dysponujące wystarczającym kapitałem często korzystają z leasingu, który umożliwia kontynuację lub rozpoczęcie działalności gospodarczej nawet, jeśli nie mają własnego kapitału. Przyczyn zwiększenia popularności leasingu należy upatrywać w jego niemal powszechnej dostępności oraz bardzo dużej elastyczności jego konstrukcji.

Leasing pracowniczy w instytucjach państwowych

Na polskim rynku pracy odnajdujemy bardzo mało ofert wszelkiego rodzaju prac w instytucjach państwowych. Są one znaczącą mniejszością wśród wszystkich ofert pracy. Taka sytuacja ma miejsce, ponieważ praca w sektorach państwowych to najczęściej stała praca wykonywana od bardzo wielu lat przez te same osoby na tych samych stanowiskach lub tez przez ich rodziny lub znajomych i bliskich. Stąd też pośród instytucji państwowych nie odnajdujemy, chociaż minimalnego zapotrzebowania na leasing pracowniczy. Bo choć nie zabrania tego w żadnym stopniu ustawa o samorządach czy też instytucjach publicznych to zarządzający spółkami skarbu państwa nie chcą się zdecydować na taki leasing pracowniczy nie potrzebnie generując dodatkowe koszty. W ten sposób nie ma żadnej nowości w bieżącej działalności danej jednostki, co w znacznym stopniu hamuje jej całkowity rozwój. A zgodnie z przysłowiem, kto się nie rozwija ten się cofa tak samo jak ten, co stoi w miejscu. Nie zanosi się jednak, aby w jednostkach państwowych w najbliższym czasie pojawił się tak owy leasing pracowniczy. Albowiem zanim zarządcy spółek skarbu państwa zdecydują się na takie działania minie jeszcze bardzo wiele czasu.

Leasing w agencjach pracy

Obecnie na polskim rynku pracy istnieje bardzo wiele agencji pośrednictwa pracy, które poszukują dla bezrobotnych bardzo często jakiejkolwiek pracy a nie tej najlepszej. Dla wielu wykształconych ludzi oferty pracy prezentowane przez agencje pośrednictwa pracy to po prostu śmiecie, których chwytają się mniej wykształceni ludzie nieumiejący znaleźć dla siebie odpowiedniego zajęcia. W tej sytuacji, co raz więcej agencji pracy postanawia poszerzyć obszar swojej działalności o ofertę leasingu pracowniczego. Czasami nawet decyduje ona o wyborze określonego biura pośrednictwa pracy. Albowiem niektóre oferty pracy wcześniej nazwane śmieciami Leasing pracownikówwymagają od danej firmy pośredniczącej, aby dostarczyła swojemu pracodawcy określoną ilość leasingowanych pracowników. Pracodawca nie musi podpisywać z nimi umowy oraz płacić ich składek. Taka sytuacja ma miejsce między innymi przy pracach w hiper lub supermarkecie, np. na magazynie. Wówczas o decyzji, którą agencję pośrednictwa pracy wybrać decyduje właśnie odpowiednio skonstruowana oferta leasingu pracowniczego.

Oferta leasingu urządzeń

Leasing wszelkiego rodzaju sprzętu, urządzeń i maszyn specjalistycznych staje się, co raz bardziej popularny na polskim rynku. Przede wszystkim ze względu na możliwość czasowego użytkowanie danej maszyny czy sprzętu. Nie tylko nie trzeba zakupywać danej jednostki sprzętowej, lecz można również oddać ją firmie zajmującej się leasingiem po określonym czasie użytkowania. Leasing urządzeńWażne jest jedynie, aby w czasie naszego leasingowania maszyny czy też inny sprzęt nie zostały dotkliwie zniszczone i aby potem w dalszym ciągu nadawały się do leasingowania przez kolejne firmy ich potrzebujące. Przy tego typu ofertach firmy leasingowe nie wymagają również, aby nasza kadra pracownicza lub zarządzająca posiadała jakiekolwiek uprawnienia lub zezwolenia do obsługi tego typu sprzętu. To od nas zależy, co będziemy z nim robić w czasie leasingu. Czy będzie obsługiwany przez jakiegoś pracownika i będziemy na nim skutecznie zarabiać czy też okaże się, że jest on nam zupełnie niepotrzebny i będzie stał w naszej hali czy też magazynie. Dla firmy zajmującej się leasingiem ważna jest jedynie kwota, która musi pojawić się, co miesiąc lub co kwartał na jej rachunku.

Leasing karetek

Natomiast, jako zupełną nowość na polskim rynku firm zajmujących się leasingiem określa się ofertę jednej z dużych korporacji. Przygotowała ona, bowiem odmienne od standardowych warunki dla borykającej się z kłopotami polskiej służby zdrowia. A dokładniej rzecz biorąc dla wojewódzkich stacji ratownictwa. Ta oferta leasingowa została nawet żartobliwie określona, jako jedna z reform naprawiającej polską służbę zdrowia. Chodzi mianowicie o leasing karetek do przewozu rannych i chorych. Pojawił się on się dopiero niedawno na polskim rynku leasingowym jednakże już bardzo chętnie korzysta z niego, co raz więcej wojewódzkich stacji ratownictwa. Obniżając w ten sposób bardzo znacząco koszty swojej bieżącej działalności nawet o połowę. Nie muszą, bowiem kupować nowych karetek w określonym terminie po zużyciu jakiegoś dotychczasowego samochodu. Zazwyczaj na ten proces zaciągały kredyt, który później rodził dodatkowe koszty odsetkowe i zwiększał dług szpitali publicznych. Obecnie znacznie obniżone niż standardowe opłaty za leasing samochodowy są w stanie zapłacić na bieżąco nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów i mają przy tym możliwość bieżącego korzystania z danego wyleasingowanego samochodu.

Leasing dla “Wordów”

Kolejnym sektorem polskiej gospodarki, który zdecydował się na skorzystanie z oferty leasingowej firm działających na polskim rynku. Chodzi tutaj o instytucje państwowe, które w obliczu narastającego kryzysu szukają obniżenia bieżących kosztów swojej działalności. Najczęściej z oferty firm leasingowych korzystają wojewódzkie ośrodki ruchu drogowe, które dla swoich kursantów muszą posiadać przecież bardzo dużą flotę samochodów, na których przeprowadzane są egzaminy. A nie ma, co ukrywać, że koszty zakupu wszystkich samochodów nie tylko osobowych, ale i ciężarowych a dodatkowo ciężarowych z przyczepą znacznie przewyższyłyby kwotę pozyskaną z budżetu państwa na uruchomienie takiego ośrodka ruchu drogowego. Niektóre z polskich i zagranicznych firm przygotowały nawet na tą okazję specjalne oferty z bardzo dużym rabatem. Albowiem dla nich liczy się wówczas czas leasingowania danego samochodu. W wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego jest on, bowiem tak długi jak nigdzie indziej do tej pory. Przez ten czas firmy leasingowe powetują sobie ewentualne rabaty przyznane na starcie danemu ośrodkowi.

Leasing w korporacjach

Jeszcze inną a nawet zupełnie inną częścią oferty leasingowej jest część oferty opracowana dla dużych korporacji. Pomijając już fakt, że najczęściej są to nieliczne korporacje finansowe lub bankowe, które nie posiadają jeszcze swoich spółek córek zajmujących się leasingiem to oferta ta odnosi się głównie do korporacji taksówkarskich i przewozowych. Zazwyczaj na podstawie umowy z danym dostawcą samochodów osobowych – dealerem danego salonu takiej korporacji taksówkarskiej dostarczana jest już gotowa i ściśle określona flota samochodów. Samochody przeznaczone dla takich instytucji bardzo często już przy samym rozpoczęciu leasingu zostają obklejone reklamami oraz innymi cechami charakterystycznymi dla danej korporacji. Tak, aby po zakończeniu leasingu taksówkarz, który użytkował dane auto mógł skorzystać z prawa pierwokupu i później korzystać z niego, jako jeden z pracowników powołanej korporacji taksówkarskiej. W tym przypadku, więc po raz kolejny leasing staje się nie odmownym elementem przy założeniu firmy transportowej. Trzeba, bowiem przyznać, że znacznie za dużym kosztem byłoby zakupienie kilkudziesięciu lub nawet kilku set samochodów osobowych na raz tak, aby wyposażyć daną korporację taksówkarską we wszystkie konieczne środki transportu do przewozu osób

www.blogchemistry.com - WordPress Themes