Category: Leasing samochodowy

Zalety dla korzystającego z leasingu

Główna zaletą leasingu jest możliwość finansowania do 100% inwestycji. Leasing umożliwia sfinansowanie ze środków obcych większej części lub nawet całości kosztów inwestycji korzystającego, stanowiąc względem tradycyjnych źródeł dodatkowe źródło finansowania. Zakres finansowania w ramach leasingu jest z reguły szerszy niż przy sprzedaży na raty lub najmie – sprzedaży. Finansowaniem mogą być objęte nawet koszty dostarczenia i zainstalowania przedmiotu leasingu. W rezultacie korzystający może zachowaną rezerwę gotówkową przeznaczyć na inne cele, na przykład na inwestycje, których nie mógłby sfinansować w drodze leasingu, ponieważ koszty korzystania z przedmiotu leasingu zostaną pokryte z bieżących przychodów, jakie ten przedmiot będzie przynosił. Uiszczanie opłat leasingowych z przychodów uzyskiwanych w wyniku korzystania z przedmiotu leasingu zabezpiecza również przed skutkami inflacji.

Główne zalety dla korzystającego:
·        Elastyczność finansowania inwestycji
·        Uniknięcie początkowych nakładów inwestycyjnych
  • Rozszerzenie możliwości kredytowych
  • Zmniejszenie całkowitych kosztów inwestycji
  • Korzyści podatkowe
  • Umożliwienie dostępu do nowych technologii

Oferty leasingu

Leasing dla “Wordów”

Kolejnym sektorem polskiej gospodarki, który zdecydował się na skorzystanie z oferty leasingowej firm działających na polskim rynku. Chodzi tutaj o instytucje państwowe, które w obliczu narastającego kryzysu szukają obniżenia bieżących kosztów swojej działalności. Najczęściej z oferty firm leasingowych korzystają wojewódzkie ośrodki ruchu drogowe, które dla swoich kursantów muszą posiadać przecież bardzo dużą flotę samochodów, na których przeprowadzane są egzaminy. A nie ma, co ukrywać, że koszty zakupu wszystkich samochodów nie tylko osobowych, ale i ciężarowych a dodatkowo ciężarowych z przyczepą znacznie przewyższyłyby kwotę pozyskaną z budżetu państwa na uruchomienie takiego ośrodka ruchu drogowego. Niektóre z polskich i zagranicznych firm przygotowały nawet na tą okazję specjalne oferty z bardzo dużym rabatem. Albowiem dla nich liczy się wówczas czas leasingowania danego samochodu. W wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego jest on, bowiem tak długi jak nigdzie indziej do tej pory. Przez ten czas firmy leasingowe powetują sobie ewentualne rabaty przyznane na starcie danemu ośrodkowi.

Leasing dużych samochodów

Wśród wszystkich firm zajmujących się leasingiem w naszym kraju praktycznie w ofercie każdej z nich odnajdujemy zapis o możliwości leasingowania samochodów dostawczych i ciężarowych. Oferta jest jednak za znacznie większą kwotę niż przy normalnych samochodach osobowych. Sytuacja taka wynika przede wszystkim z założenia, że samochody ciężarowe leasingowane są głównie do prowadzenia działalności gospodarczej, przez co idzie na nich zarobić znacznie większe środki. Stąd też właściciele firm leasingowych starają się to bardzo często wykorzystać i zyskać dodatkowe środki z tej działalności. Właściciele firm logistyczno – transportowych nie narzekają jednak w ogóle na tego typu obrót spraw. Wiedzą oni, bowiem że wyleasingowanie tego typu samochodów jest o wiele tańsze niż ich normalne, gotówkowe kupno i w ten sposób mogą zaoszczędzić sporo czasu a przede wszystkim to, co wydaje się najważniejsze, czyli formalności. Albowiem wielu z nas nie wie, że od momentu, kiedy staniemy się właścicielami danej działalności gospodarczej to czas dla nas jest niezwykle ważny i sprawdza się wówczas powiedzenie czas to pieniądz.

Jak firmy płacą za leasing

Rodzaj określonych płatności za leasing samochodów przez różnego rodzaju firmy pozostaje jedynie w gestii umów pomiędzy firmą leasingową a danym przedsiębiorcom, który leasinguje określone samochody. Zazwyczaj na rynku obserwujemy dwa rodzaje płatności są to mianowicie systemy płatności miesięcznych oraz kwartalnych, czyli takie same jak w przypadku klientów indywidualnych. Jednakże należy określić pewne i bardzo dokładne rozróżnienie. Podstawowym, bowiem czynnikiem wpływającym na rodzaj płatności za leasing dokonywanych przez dane firmy. Mniejsze firmy posiadając małą ilość samochodów leasingowanych a co za tym idzie mniejszą flotę samochodów służbowych. Takie firmy mają, bowiem bardzo małe koszty takiego, co miesięcznego leasingu. Mogą sobie, zatem na to pozwolić, ponieważ ich przychody będą w stanie bez problemu pokryć tego typu zobowiązania. Większe firmy szczególnie te zajmujące się logistyką i transportem zazwyczaj wybierają system kwartalnych płatności, które są dla nich najbardziej dogodne, ponieważ mają oni wtedy większe dostępne środki, które spłyną od ich kontrahentów.

Kupno samochodu a leasing

Wielu z nas bardzo często myśli o tym czy bardziej opłacalne jest kupno nowego samochodu czy też leasingowanie jakiegoś innego auta obojętnie czy nowego czy starego. Wszystko, bowiem zależy od zdolności finansowych danej osoby. Jeżeli bowiem osoba zainteresowana pozyskaniem nowego środku lokomocji posiada jakąś dodatkową gotówkę, którą od razu może wydać i nie ma pomysłu na jej inwestycję to może zdecydować się na zakup nowego samochodu za gotówkę lub częściowo ten zakup skredytować. Wówczas jednak dochodzą do opłat dodatkowe koszty związane a opłatami za kredyt. Jeżeli zaś nie posiadamy odłożonej gotówki pozwalającej pozyskać określony, upatrzony samochód to możemy się zdecydować na wyleasingowanie jakiegoś upatrzonego przez nas samochodu. W ten czas ponosimy jedynie koszty bieżącego użytkowania i co miesięcznych lub kwartalnych opłat za leasing danego samochodu, który wybraliśmy na swój środek codziennej lokomocji. Zatem przy stałych, co miesięcznych dochodach na określoną kwotę znacznie bardziej opłacalne jest skorzystanie z opcji leasingu.

Duże korporacje w leasingu

Na polskim rynku leasingu pojawia się, co raz więcej firm zajmujących się tego typu operacjami. Wśród nich odnajdujemy te, które są ściśle powiązane z dużymi korporacjami działającymi na polskim rynku. Najczęściej jednak są to spółki, córki bardzo mocno powiązane z dużymi korporacjami finansowymi.

Noszą one zazwyczaj podobną nazwę tak jak większe instytucje, do których należą. W ten sposób wykorzystują renomę, jaką obdarzyła ich duża korporacja. W ten sposób wykorzystują również szacunek i zaufanie, jakim dużą korporację obdarzyli klienci, którzy korzystają z jej usług w innych branżach. Chodzi tutaj np. o bankowość, która jest obsługiwana przez tą korporację.

Można, zatem powiedzieć, że w takich przypadkach na spółkę leasingową oddziałuje bardzo wiele czynników, które można podzielić na bardzo różne i liczne grupy, którą mogą być rozpracowywane pod różnymi aspektami. Pozostaje jedynie obserwować polski rynek leasingu i bardzo dokładnie obserwować zmiany zachodzące na nim mogą one, bowiem mieć wpływa na wzrost cen.

Jaki samochód najczęściej leasingujemy?

Rozważając dane na temat najczęściej leasing samochodowy naszym kraju może zrobić to na bardzo wiele modeli i pod różnymi aspektami. Jednym z podstawowych jest podziała na samochody osobowe jak i samochody dostawcze, ciężarowe. I to mogłoby się wydawać, że różnica jest jakaś znacząca i że będzie ona rosła z każdym dniem na korzyść samochodów osobowych. Tak jednak nie jest a sytuacja jest w miarę wyrównana, co prawda z małą przewagą samochodów osobowych aczkolwiek nie tak dużą jak mogłoby się to na początku wydawać. Dzieję się tak głównie, dlatego że w naszym kraju powstaje, co raz więcej firm logistyczno transportowych, których założenie jest tak bardzo drogie, że ich właściciele nie posiadając odpowiedniej kwoty gotówki decydują się na obniżenie kosztów otwarcia firmy poprzez leasingowanie swoich samochodów. Tych samych, które później będą zarabiały na bieżącą działalność firmy. Samochody osobowe są zaś leasingowane głównie, jako samochody służbowe, jako dodatek do firmy a same na siebie zazwyczaj niestety nie zarabiają.

www.blogchemistry.com - WordPress Themes