Category: Wiedza

Zalety dla korzystającego z leasingu

Główna zaletą leasingu jest możliwość finansowania do 100% inwestycji. Leasing umożliwia sfinansowanie ze środków obcych większej części lub nawet całości kosztów inwestycji korzystającego, stanowiąc względem tradycyjnych źródeł dodatkowe źródło finansowania. Zakres finansowania w ramach leasingu jest z reguły szerszy niż przy sprzedaży na raty lub najmie – sprzedaży. Finansowaniem mogą być objęte nawet koszty dostarczenia i zainstalowania przedmiotu leasingu. W rezultacie korzystający może zachowaną rezerwę gotówkową przeznaczyć na inne cele, na przykład na inwestycje, których nie mógłby sfinansować w drodze leasingu, ponieważ koszty korzystania z przedmiotu leasingu zostaną pokryte z bieżących przychodów, jakie ten przedmiot będzie przynosił. Uiszczanie opłat leasingowych z przychodów uzyskiwanych w wyniku korzystania z przedmiotu leasingu zabezpiecza również przed skutkami inflacji.

Główne zalety dla korzystającego:
·        Elastyczność finansowania inwestycji
·        Uniknięcie początkowych nakładów inwestycyjnych
  • Rozszerzenie możliwości kredytowych
  • Zmniejszenie całkowitych kosztów inwestycji
  • Korzyści podatkowe
  • Umożliwienie dostępu do nowych technologii

Obowiązki korzystającego z leasingu

Podstawowym obowiązkiem korzystającego jest spłata rat. Uiszczając je klient zwraca w postaci świadczenia pieniężnego wartość kredytu rzeczowego, który zaciągnął w firmie leasingowej. Wielkość tego świadczenia zależy przede wszystkim od wartości rzeczy, określonej ceną zakupu przez finansującego, która stanowi główny składnik kosztów nabycia rzeczy, od okresu, na jaki umowa leasingu została zawarta, od wysokości opłaty początkowej oraz wartości wykupu, często nazywanej wartością rezydualną. Zapłata poszczególnych rat leasingu nie stanowi samoistnych świadczeń okresowych, ponieważ wszystkie te raty składają się na określoną z góry sumę. Raty leasingu mogą być uiszczane w różnych okresach czasu, najczęściej miesięcznych. Mogą być w różnej wysokości, w zależności od wcześniejszych ustaleń. W celu utrzymania realnej wartości ekonomicznej świadczenia (tzn. dostosowanie wysokości rat leasingu do zmian siły nabywczej pieniądza), strony uzgadniają klauzule zmienności rat leasingu. Najczęściej takie uprawnienia ma finansujący i może on je stosować według dokładnie określonych warunków przez obydwie strony.

Oferty leasingu

Istota leasingu

Istotą leasingu jest możliwość udostępnienia podmiotom gospodarczym gotowych dóbr inwestycyjnych, maszyn, urządzeń technologicznych, środków transportowych bez wykładania od razu własnego kapitału. Obecnie popularność leasingu znaczenie wzrosła zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym. Świadczy o tym szybki rozwój firm leasingowych oraz angażowanie się banków i innych instytucji finansowych w działalność leasingową. Z drugiej strony, firmy coraz częściej poszukują niekonwencjonalnych sposobów pozyskiwania kapitału oraz optymalizowania ryzyka, sięgając coraz częściej do leasingu jako dodatkowego sposobu zdobywania środków. Dlatego podmioty gospodarcze nie dysponujące wystarczającym kapitałem często korzystają z leasingu, który umożliwia kontynuację lub rozpoczęcie działalności gospodarczej nawet, jeśli nie mają własnego kapitału. Przyczyn zwiększenia popularności leasingu należy upatrywać w jego niemal powszechnej dostępności oraz bardzo dużej elastyczności jego konstrukcji.

Leasing pracowniczy w instytucjach państwowych

Na polskim rynku pracy odnajdujemy bardzo mało ofert wszelkiego rodzaju prac w instytucjach państwowych. Są one znaczącą mniejszością wśród wszystkich ofert pracy. Taka sytuacja ma miejsce, ponieważ praca w sektorach państwowych to najczęściej stała praca wykonywana od bardzo wielu lat przez te same osoby na tych samych stanowiskach lub tez przez ich rodziny lub znajomych i bliskich. Stąd też pośród instytucji państwowych nie odnajdujemy, chociaż minimalnego zapotrzebowania na leasing pracowniczy. Bo choć nie zabrania tego w żadnym stopniu ustawa o samorządach czy też instytucjach publicznych to zarządzający spółkami skarbu państwa nie chcą się zdecydować na taki leasing pracowniczy nie potrzebnie generując dodatkowe koszty. W ten sposób nie ma żadnej nowości w bieżącej działalności danej jednostki, co w znacznym stopniu hamuje jej całkowity rozwój. A zgodnie z przysłowiem, kto się nie rozwija ten się cofa tak samo jak ten, co stoi w miejscu. Nie zanosi się jednak, aby w jednostkach państwowych w najbliższym czasie pojawił się tak owy leasing pracowniczy. Albowiem zanim zarządcy spółek skarbu państwa zdecydują się na takie działania minie jeszcze bardzo wiele czasu.

Leasing w agencjach pracy

Obecnie na polskim rynku pracy istnieje bardzo wiele agencji pośrednictwa pracy, które poszukują dla bezrobotnych bardzo często jakiejkolwiek pracy a nie tej najlepszej. Dla wielu wykształconych ludzi oferty pracy prezentowane przez agencje pośrednictwa pracy to po prostu śmiecie, których chwytają się mniej wykształceni ludzie nieumiejący znaleźć dla siebie odpowiedniego zajęcia. W tej sytuacji, co raz więcej agencji pracy postanawia poszerzyć obszar swojej działalności o ofertę leasingu pracowniczego. Czasami nawet decyduje ona o wyborze określonego biura pośrednictwa pracy. Albowiem niektóre oferty pracy wcześniej nazwane śmieciami Leasing pracownikówwymagają od danej firmy pośredniczącej, aby dostarczyła swojemu pracodawcy określoną ilość leasingowanych pracowników. Pracodawca nie musi podpisywać z nimi umowy oraz płacić ich składek. Taka sytuacja ma miejsce między innymi przy pracach w hiper lub supermarkecie, np. na magazynie. Wówczas o decyzji, którą agencję pośrednictwa pracy wybrać decyduje właśnie odpowiednio skonstruowana oferta leasingu pracowniczego.

Leasing dla “Wordów”

Kolejnym sektorem polskiej gospodarki, który zdecydował się na skorzystanie z oferty leasingowej firm działających na polskim rynku. Chodzi tutaj o instytucje państwowe, które w obliczu narastającego kryzysu szukają obniżenia bieżących kosztów swojej działalności. Najczęściej z oferty firm leasingowych korzystają wojewódzkie ośrodki ruchu drogowe, które dla swoich kursantów muszą posiadać przecież bardzo dużą flotę samochodów, na których przeprowadzane są egzaminy. A nie ma, co ukrywać, że koszty zakupu wszystkich samochodów nie tylko osobowych, ale i ciężarowych a dodatkowo ciężarowych z przyczepą znacznie przewyższyłyby kwotę pozyskaną z budżetu państwa na uruchomienie takiego ośrodka ruchu drogowego. Niektóre z polskich i zagranicznych firm przygotowały nawet na tą okazję specjalne oferty z bardzo dużym rabatem. Albowiem dla nich liczy się wówczas czas leasingowania danego samochodu. W wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego jest on, bowiem tak długi jak nigdzie indziej do tej pory. Przez ten czas firmy leasingowe powetują sobie ewentualne rabaty przyznane na starcie danemu ośrodkowi.

Leasing w korporacjach

Jeszcze inną a nawet zupełnie inną częścią oferty leasingowej jest część oferty opracowana dla dużych korporacji. Pomijając już fakt, że najczęściej są to nieliczne korporacje finansowe lub bankowe, które nie posiadają jeszcze swoich spółek córek zajmujących się leasingiem to oferta ta odnosi się głównie do korporacji taksówkarskich i przewozowych. Zazwyczaj na podstawie umowy z danym dostawcą samochodów osobowych – dealerem danego salonu takiej korporacji taksówkarskiej dostarczana jest już gotowa i ściśle określona flota samochodów. Samochody przeznaczone dla takich instytucji bardzo często już przy samym rozpoczęciu leasingu zostają obklejone reklamami oraz innymi cechami charakterystycznymi dla danej korporacji. Tak, aby po zakończeniu leasingu taksówkarz, który użytkował dane auto mógł skorzystać z prawa pierwokupu i później korzystać z niego, jako jeden z pracowników powołanej korporacji taksówkarskiej. W tym przypadku, więc po raz kolejny leasing staje się nie odmownym elementem przy założeniu firmy transportowej. Trzeba, bowiem przyznać, że znacznie za dużym kosztem byłoby zakupienie kilkudziesięciu lub nawet kilku set samochodów osobowych na raz tak, aby wyposażyć daną korporację taksówkarską we wszystkie konieczne środki transportu do przewozu osób

Leasing dużych samochodów

Wśród wszystkich firm zajmujących się leasingiem w naszym kraju praktycznie w ofercie każdej z nich odnajdujemy zapis o możliwości leasingowania samochodów dostawczych i ciężarowych. Oferta jest jednak za znacznie większą kwotę niż przy normalnych samochodach osobowych. Sytuacja taka wynika przede wszystkim z założenia, że samochody ciężarowe leasingowane są głównie do prowadzenia działalności gospodarczej, przez co idzie na nich zarobić znacznie większe środki. Stąd też właściciele firm leasingowych starają się to bardzo często wykorzystać i zyskać dodatkowe środki z tej działalności. Właściciele firm logistyczno – transportowych nie narzekają jednak w ogóle na tego typu obrót spraw. Wiedzą oni, bowiem że wyleasingowanie tego typu samochodów jest o wiele tańsze niż ich normalne, gotówkowe kupno i w ten sposób mogą zaoszczędzić sporo czasu a przede wszystkim to, co wydaje się najważniejsze, czyli formalności. Albowiem wielu z nas nie wie, że od momentu, kiedy staniemy się właścicielami danej działalności gospodarczej to czas dla nas jest niezwykle ważny i sprawdza się wówczas powiedzenie czas to pieniądz.

Jak firmy płacą za leasing

Rodzaj określonych płatności za leasing samochodów przez różnego rodzaju firmy pozostaje jedynie w gestii umów pomiędzy firmą leasingową a danym przedsiębiorcom, który leasinguje określone samochody. Zazwyczaj na rynku obserwujemy dwa rodzaje płatności są to mianowicie systemy płatności miesięcznych oraz kwartalnych, czyli takie same jak w przypadku klientów indywidualnych. Jednakże należy określić pewne i bardzo dokładne rozróżnienie. Podstawowym, bowiem czynnikiem wpływającym na rodzaj płatności za leasing dokonywanych przez dane firmy. Mniejsze firmy posiadając małą ilość samochodów leasingowanych a co za tym idzie mniejszą flotę samochodów służbowych. Takie firmy mają, bowiem bardzo małe koszty takiego, co miesięcznego leasingu. Mogą sobie, zatem na to pozwolić, ponieważ ich przychody będą w stanie bez problemu pokryć tego typu zobowiązania. Większe firmy szczególnie te zajmujące się logistyką i transportem zazwyczaj wybierają system kwartalnych płatności, które są dla nich najbardziej dogodne, ponieważ mają oni wtedy większe dostępne środki, które spłyną od ich kontrahentów.

www.blogchemistry.com - WordPress Themes