Category: Wiedza

System płatności za leasing

W określonych firmach system płatności za leasing jest bardzo różnie rozkładany. Nie rzadko także jest dostosowany do określonych potrzeba danego klienta. Są jednak tzw. standardowe systemy płatności te najbardziej popularne na polskim rynku leasingu. Zazwyczaj są to systemy płatności miesięczne jak i kwartalne. Jak sama nazwa wskazuje miesięczne, czyli takie, w których za leasingowanie, używanie danego samochodu płacimy w systemie miesięcznym na ściśle określonych warunkach. Taka sytuacja jest bardzo dobra dla ludzi, którzy mają stałe, co miesięczne dochody, z których są w stanie opłacić określonej wysokości ratę wyznaczoną za leasing swojego samochodu. Rzadziej z takiej opcji płatności za wyleasingowane samochody korzystają przedsiębiorcy wszelkiego rodzaju. Nie są oni, bowiem pewni, że pieniądze od ich kontrahentów spłyną na czas i że będą oni w stanie zapłacić ratę w terminie. A każda choćby najmniejsza zwłoka w płatnościach w ich przypadku to nie tylko określonej wielkości odsetki, ale także utrata reputacji w firmie, od której leasingowane są samochody.

Kupno samochodu a leasing

Wielu z nas bardzo często myśli o tym czy bardziej opłacalne jest kupno nowego samochodu czy też leasingowanie jakiegoś innego auta obojętnie czy nowego czy starego. Wszystko, bowiem zależy od zdolności finansowych danej osoby. Jeżeli bowiem osoba zainteresowana pozyskaniem nowego środku lokomocji posiada jakąś dodatkową gotówkę, którą od razu może wydać i nie ma pomysłu na jej inwestycję to może zdecydować się na zakup nowego samochodu za gotówkę lub częściowo ten zakup skredytować. Wówczas jednak dochodzą do opłat dodatkowe koszty związane a opłatami za kredyt. Jeżeli zaś nie posiadamy odłożonej gotówki pozwalającej pozyskać określony, upatrzony samochód to możemy się zdecydować na wyleasingowanie jakiegoś upatrzonego przez nas samochodu. W ten czas ponosimy jedynie koszty bieżącego użytkowania i co miesięcznych lub kwartalnych opłat za leasing danego samochodu, który wybraliśmy na swój środek codziennej lokomocji. Zatem przy stałych, co miesięcznych dochodach na określoną kwotę znacznie bardziej opłacalne jest skorzystanie z opcji leasingu.

Duże korporacje w leasingu

Na polskim rynku leasingu pojawia się, co raz więcej firm zajmujących się tego typu operacjami. Wśród nich odnajdujemy te, które są ściśle powiązane z dużymi korporacjami działającymi na polskim rynku. Najczęściej jednak są to spółki, córki bardzo mocno powiązane z dużymi korporacjami finansowymi.

Noszą one zazwyczaj podobną nazwę tak jak większe instytucje, do których należą. W ten sposób wykorzystują renomę, jaką obdarzyła ich duża korporacja. W ten sposób wykorzystują również szacunek i zaufanie, jakim dużą korporację obdarzyli klienci, którzy korzystają z jej usług w innych branżach. Chodzi tutaj np. o bankowość, która jest obsługiwana przez tą korporację.

Można, zatem powiedzieć, że w takich przypadkach na spółkę leasingową oddziałuje bardzo wiele czynników, które można podzielić na bardzo różne i liczne grupy, którą mogą być rozpracowywane pod różnymi aspektami. Pozostaje jedynie obserwować polski rynek leasingu i bardzo dokładnie obserwować zmiany zachodzące na nim mogą one, bowiem mieć wpływa na wzrost cen.

www.blogchemistry.com - WordPress Themes