Istota leasingu

Istotą leasingu jest możliwość udostępnienia podmiotom gospodarczym gotowych dóbr inwestycyjnych, maszyn, urządzeń technologicznych, środków transportowych bez wykładania od razu własnego kapitału. Obecnie popularność leasingu znaczenie wzrosła zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym. Świadczy o tym szybki rozwój firm leasingowych oraz angażowanie się banków i innych instytucji finansowych w działalność leasingową. Z drugiej strony, firmy coraz częściej poszukują niekonwencjonalnych sposobów pozyskiwania kapitału oraz optymalizowania ryzyka, sięgając coraz częściej do leasingu jako dodatkowego sposobu zdobywania środków. Dlatego podmioty gospodarcze nie dysponujące wystarczającym kapitałem często korzystają z leasingu, który umożliwia kontynuację lub rozpoczęcie działalności gospodarczej nawet, jeśli nie mają własnego kapitału. Przyczyn zwiększenia popularności leasingu należy upatrywać w jego niemal powszechnej dostępności oraz bardzo dużej elastyczności jego konstrukcji.

www.blogchemistry.com - WordPress Themes