Leasing pracowniczy w instytucjach państwowych

Na polskim rynku pracy odnajdujemy bardzo mało ofert wszelkiego rodzaju prac w instytucjach państwowych. Są one znaczącą mniejszością wśród wszystkich ofert pracy. Taka sytuacja ma miejsce, ponieważ praca w sektorach państwowych to najczęściej stała praca wykonywana od bardzo wielu lat przez te same osoby na tych samych stanowiskach lub tez przez ich rodziny lub znajomych i bliskich. Stąd też pośród instytucji państwowych nie odnajdujemy, chociaż minimalnego zapotrzebowania na leasing pracowniczy. Bo choć nie zabrania tego w żadnym stopniu ustawa o samorządach czy też instytucjach publicznych to zarządzający spółkami skarbu państwa nie chcą się zdecydować na taki leasing pracowniczy nie potrzebnie generując dodatkowe koszty. W ten sposób nie ma żadnej nowości w bieżącej działalności danej jednostki, co w znacznym stopniu hamuje jej całkowity rozwój. A zgodnie z przysłowiem, kto się nie rozwija ten się cofa tak samo jak ten, co stoi w miejscu. Nie zanosi się jednak, aby w jednostkach państwowych w najbliższym czasie pojawił się tak owy leasing pracowniczy. Albowiem zanim zarządcy spółek skarbu państwa zdecydują się na takie działania minie jeszcze bardzo wiele czasu.

www.blogchemistry.com - WordPress Themes