Obowiązki korzystającego z leasingu

Podstawowym obowiązkiem korzystającego jest spłata rat. Uiszczając je klient zwraca w postaci świadczenia pieniężnego wartość kredytu rzeczowego, który zaciągnął w firmie leasingowej. Wielkość tego świadczenia zależy przede wszystkim od wartości rzeczy, określonej ceną zakupu przez finansującego, która stanowi główny składnik kosztów nabycia rzeczy, od okresu, na jaki umowa leasingu została zawarta, od wysokości opłaty początkowej oraz wartości wykupu, często nazywanej wartością rezydualną. Zapłata poszczególnych rat leasingu nie stanowi samoistnych świadczeń okresowych, ponieważ wszystkie te raty składają się na określoną z góry sumę. Raty leasingu mogą być uiszczane w różnych okresach czasu, najczęściej miesięcznych. Mogą być w różnej wysokości, w zależności od wcześniejszych ustaleń. W celu utrzymania realnej wartości ekonomicznej świadczenia (tzn. dostosowanie wysokości rat leasingu do zmian siły nabywczej pieniądza), strony uzgadniają klauzule zmienności rat leasingu. Najczęściej takie uprawnienia ma finansujący i może on je stosować według dokładnie określonych warunków przez obydwie strony.

www.blogchemistry.com - WordPress Themes