System płatności za leasing

W określonych firmach system płatności za leasing jest bardzo różnie rozkładany. Nie rzadko także jest dostosowany do określonych potrzeba danego klienta. Są jednak tzw. standardowe systemy płatności te najbardziej popularne na polskim rynku leasingu. Zazwyczaj są to systemy płatności miesięczne jak i kwartalne. Jak sama nazwa wskazuje miesięczne, czyli takie, w których za leasingowanie, używanie danego samochodu płacimy w systemie miesięcznym na ściśle określonych warunkach. Taka sytuacja jest bardzo dobra dla ludzi, którzy mają stałe, co miesięczne dochody, z których są w stanie opłacić określonej wysokości ratę wyznaczoną za leasing swojego samochodu. Rzadziej z takiej opcji płatności za wyleasingowane samochody korzystają przedsiębiorcy wszelkiego rodzaju. Nie są oni, bowiem pewni, że pieniądze od ich kontrahentów spłyną na czas i że będą oni w stanie zapłacić ratę w terminie. A każda choćby najmniejsza zwłoka w płatnościach w ich przypadku to nie tylko określonej wielkości odsetki, ale także utrata reputacji w firmie, od której leasingowane są samochody.

www.blogchemistry.com - WordPress Themes